Huvudmeny
bullet Länkar
MP i kommunen

Jan Segerstedt
ledamot i kommunfullmäktige, 
valberedningen, 
kommunstyrelsen, 
socialutskottet, 
FINSAM  
samt ersättare i KSAu.
Ordförande i Landstingets 
samverkansberedning POLSAM 
samt ersättare i 
Tandvårdsnämnden, Landstinget.
072-73 408 20
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
 
Ulla Myrström 
ersättare i kommunfullmäktige 
0250-431 88 
umf@telia.com  

Irene Westergaard 
Mora-Orsa Miljönämnd   
Ordinarie ledamot  
0250-422 32
Har ej epost, Ring i stället.    

Olle Bengtson
ersättare i kommunfullmäktige
och nämndeman.
olle_bengtson@yahoo.se
073-1840225

Carina Gillgren
ersättare i Oreälvens kraft AB. 
0250 - 55 12 64 
gillgrencarina@gmail.com  

Nouredin Bin Abdull
ersättare i valnämnden. 
076-035 32 00.
 
MP-Orsa i Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan fullmäktige
Olle Bengtson
0250-551122
olle_bengtson@yahoo.se

Ulla Myrström
0250-43188
umf@telia.

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20

Kyrkorådet
Jan Segerstedt
 jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström (ordinarie)
0250-43188
umf@telia.com

Kyrkomötet samt
Stiftsfullmäktige

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström(ordinarie)
Räknare
Denna sida idag
Totalt: 0
unika: 0

Denna sidan någonsin...
Totalt: 15693
unika: 10070

Webbplats...
Totalt: 22902
unika: 14369
Möten 2015

 
Möten 2015
Hösten

21 sept  kl. 18.30
14 okt.    kl. 18.30
4 nov    kl. 18.30Plats: Ulla Myrström, 
Stenbergsv. 19. 
tel: 431 88 
tisdag 22 september 2015
Protest mot sparkande av Eva Nordfjell

Öppet brev till Orsas kommunchef Ann-Therese Albertsson

Med stor bestörtning har vi fått veta att Eva Nordfjell fått lämna sin tjänst som integrationschef i Orsa kommun. Vi medborgare som känner till Evas oegennyttiga och stora engagemang för de ensamkommande flyktingbarnen är djupt chockade över den behandling Eva fått av vår kommunchef Ann-Therese Albertsson. Med den kompetens och erfarenhet som Eva besitter vore det en stor förlust för kommunen om Eva slutar som chef speciellt nu när fler ensamkommande samt flyktingfamiljer anländer.
Den förseelse som Eva gjort och redovisats för i MT är i sitt sammanhang en bagatellartad historia inte gjort för egen vinning utan för verksamhetens bästa i den situation som förelåg.
I en liten kommun som Orsa drabbar ett sådant beslut, som är obegripligt, väldigt många inte bara personal, ungdomar i boendet, ideella krafter, utan också många av oss övriga medborgare som känner till verksamheten och Evas engagemang drabbas. 
Eftersom beslutet är obegripligt skapar det en rädsla och frustration som sprider sig i kommunen.
Vi vädjar därför till dig, vår kommunchef Ann-Therese Albertsson att ta tillbaka ditt beslut och återanställa Eva på sin chefspost.
 Ann-Therese, du tror kanske att du gör en prestigeförlust men tvärtom du behåller vårt förtroende och vår respekt för dig skulle öka avsevärt. 
Står du däremot fast vid ditt beslut då har du förlorat förtroendet som kommunchef hos många av Orsa kommuns invånare.

Stig Andersson och Carina Gillgren
Postad av Göran den tisdag 22 september 2015 - 11:58:27 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
tisdag 03 mars 2015
Till Migrationsverket och berörda myndigheter 3 mars2015

Till
Migrationsverket och berörda myndigheter

Familjen Mahabat Saeed med sina barn Derin Mohammed, 19 år , 
Mohammed Mohammed, 17 år och Ahmed Mohammed 15 år , som bor i Orsa sedan tre år har nu fått beslut om avvisning från Sverige till Irak, varifrån familjen kommer. 

Modern Mahabat är ensamstående, skild från mannen som tog henne till Sverige och som visade sig omöjlig att leva med.  
Modern och barnen förlorade rätten att stanna i Sverige efter skilsmässan , trots att äktenskapet blev omöjligt att stanna kvar i.  
I hemlandet är modern dödshotad , ett hot som är  hedersrelaterat.

I Orsa har modern och barnen funnit sig väl till rätta. 
Barnen gör stora framsteg med sina studier. 
Den äldsta dottern avser att utbilda sig till undersköterska, efter avslutade studier på St Mikaelsskolan, där hon får mycket beröm av sina lärare. 
Den ena av sönerna ska börja vård-och omsorgsprogrammet i Mora och är engagerad i fotbollslaget där. 
Den yngsta går på Orsa skolan där han har många vänner. 
Familjen har ett stort stöd bland nära vänner i Orsa och Mora. Modern Mahabat studerar SFI och har möjlighet att få arbete inom restaurang genom sina meriter. 

Modern och barnen lever i skräck och ångest efter att ha fått utvisningsbeslutet.
Familjen kommer från den kurdiska delen av Irak där för närvarande  hotet från IS är påfallande stort bland befolkningen. 

FN´s flyktingorgan UNHCR avråder alla utvisningar till Irak för närvarande på grund av den instabila situationen.

Miljöpartiet de gröna i Orsa  uppmanar beslutande myndigheter att upphäva utvisningsbeslutet och ge  familjen Mahabat Saeed med sina barn uppehållstillstånd i Sverige. 

Modern som ensam vårdnadshavare till sina barn kan omöjligen återvända till Irak där  hon troligtvis  skulle bli dödad. 

Den politiska situationen i norra Irak där IS härjar och utan urskiljning hotar och dödar människor med annan trosuppfattning, borde omöjliggöra  att skicka en familj dit. 

Ur barnrättsperspektivet bör  det  vara olagligt att utvisa familjen dit utifrån att Sverige antagit barnkonventionen om barns rättigheter.

Miljöpartiet de gröna i Orsa anser  att familjens rätt till skydd och humanitet  är tillräckliga skäl för att låta familjen kvarstanna i Sverige och upphäva utvisningsbeslutet.

För miljöpartiet de gröna i Orsa den 25 februari 2015
genom Carina Gillgren, sekreterare
Dordingata 25
79495 Skattungbyn
Postad av Göran den tisdag 03 mars 2015 - 11:36:05 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
fredag 27 februari 2015
Förnybar energi är viktig .. GP. 25 feb. 2015

Förnybar energi är viktig för vår region och industri

En tydlig inriktning mot förnybar energi är avgörande för att säkra vår regions utveckling. 
Att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering är därför regeringens ingång i samtalen i Energikommissionen, skriver Birgitta Losman (MP) och Lise Nordin (MP).
Det mesta vi gör i vår vardag kräver energi i någon form. 

Tillverkningen av produkterna vi använder, maten vi äter och uppvärmningen av våra hem. 

Vilka vägval vi gör i energipolitiken avgör om vi når våra miljömål och vilka förutsättningar företagen ges att utvecklas. 
Energipolitiken måste vara långsiktig. 

Därför välkomnar vi att regeringen nu bjuder in alla riksdagens partier till en energikommission. 

Syftet är att gemensamt diskutera och förhoppningsvis enas om inriktningen för den långsiktiga energipolitiken. 
Sverige har kraftverk som börjar bli gamla och nu måste marknaden ges tydliga spelregler för att kunna investera i ny elproduktion. 

Läs hela artikeln, klicka här!
Postad av Göran den fredag 27 februari 2015 - 15:27:32 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
onsdag 18 februari 2015
insändare: Satsningar kostar pengar

Satsningar kostar pengar 

Ulf Berg med flera moderata riksdagsledamöter och Orsapolitiker skriver (27 december) att de borgerliga partiernas budget innebär stora satsningar på välfärden och stora investeringar i till exempel bostäder.
 Men för att satsa och investera krävs det pengar, och de borgerliga har skurit ned budgeten med 17 miljarder kronor. 
Det är klart att det märks! Det är pengar som skulle gjort skillnad för kommuninnevånarna.  

Vi instämmer helt i att Sverige behöver nya jobb, bättre järnvägar, fler bostäder, en bättre skola, klimatinvesteringar och en förstärkt välfärd. 
Men vi kan tyvärr inte se att den borgerliga budgeten leder dit. 
Hur kan det ge fler jobb att minska underhållet av järnvägen, strunta i upprustning av husen i miljonprogramsområdena, skära ned på skolsatsningar och personalförstärkningar i äldreomsorgen, för att bara ta några exempel? 

Vi är glada att moderaterna i Orsa och Dalarna har samma syn som vi på vad som behövs för att göra Sverige till ett hållbart och tryggt samhälle, men kan inte se att de har några fungerande lösningar på de stora utmaningar vi står inför. 
Hittills har de borgerliga partiernas politik lämnat oss med fortsatt hög arbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar, med sjunkande skolresultat och missade miljömål.  

Den viktigaste fråga väljarna bör ställa sig i vår är om man vill ha mer av samma passiva skattesänkarpolitik som vi provat i åtta år, eller om man vill lägga sin röst för investeringar som skapar jobb och minskar vår klimatpåverkan så att våra barn kan känna hopp om framtiden. 

Janine Alm Ericson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
 Ulla Myrström och Jan Segerstedt Orsa (MP) 
Postad av Göran den onsdag 18 februari 2015 - 13:05:16 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
onsdag 14 januari 2015
Miljöpartiet nu i regeringen

Miljöpartiet i regeringen

Miljöpartiet ingår för första gången i regeringen. Det betyder att Sverige nu blir grönare.
Vi ingår i regeringen för att genomföra grön politik.

Grön regeringspolitik

Med Miljöpartiet i regeringen blir det storsatsningar på miljön, tågen, skolan och jämställdheten. 

Gröna ministrar

Sex ministrar i Sveriges regering är Miljöpartister:
Postad av Göran den onsdag 14 januari 2015 - 11:30:48 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Gå till sidan       >>  
Nyhetskategorier
 
Vi finns på Facebook

Vi finns på Facebook 
Kontakta Miljöpartiet

maskros_4309.jpg
Miljöpartiet i Orsa

Ulla Myrström-Faleij
Stenbergsv. 19,  794 33 Orsa
Tel 0250-43188

Epost till Ulla

Bli medlem !
Kom med i den gröna rörelsen, bli medlem i Miljöpartiet de Gröna!

Vi arbetar aktivt i kommuner, landsting, riksdagen och EU-parlamentet. Och vi behöver bli fler!
Som medlem får du vår medlemstidning Grönt som utkommer med fem nummer per år samt information från din kommun- och regionavdelning. Du får tillgång till vårt debattforum och kan delta i våra nätverk.

Du som blir medlem för första gången betalar 50 kronor i medlemsavgift. Därefter betalar du ordinarie avgift. Den varierar mellan 120 och 220 beroende på vilken kommun du bor i.
Klicka här!

Bli medlem i Grön Ungdom


Att bli medlem i Grön Ungdom kostar 60 kr. Är du under 27 år blir du automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!

Bli medlem i Gröna Studenter

Att bli medlem i Gröna Studenter kostar 20 kr första året och 75 kr därefter. Du blir automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!
Länka till oss
Länka till oss
Trädforum
mystiska.jpg
Intressanta sajter !

LEVABILLIGT.jpg

Denna sajt drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL Licensen.

e107.v4 tema av jalist