Huvudmeny
bullet Länkar
MP i kommunen

Barn- och utbildningsnämnden   
Jan Segerstedt 
Ersättare

Kommunfullmäktige   
Ulla Faleij-Myrström 
Ordinarie ledamot  
0250-431 88 
umf@telia.com  

Irene Westergaard 
Ersättare  0250-422 32  


Mora-Orsa Miljönämnd  
Irene Westergaard 
Ordinarie ledamot  0250-422 32  
   
Valnämnde
Jan Segerstedt 
Ersättare 
  
Orsa Bostäder AB   
 
Ulla Myrström 
Ersättare 
0250-431 88  
umf@telia.com     

Orsa Lokaler AB   
Ulla Myrström 
Ersättare  
0250-431 88  
umf@telia.com   

Orsa Vatten och Avfall AB   
Olle Bengtson 
0250-55 11 22  
olle_bengtson@yahoo.se    

Nämndemän  
 Olle Bengtson  
0250-55 11 22 
 olle_bengtson@yahoo.se  

---------------------------------

Svenska Kyrkan fullmäktige
Olle Bengtson 
0250-551122  
olle_bengtson@yahoo.se

Ulla Myrström-Faleij
0250-43188 
umf@telia.

Kyrkorådet
 
Ulla Myrström-Faleij 
0250-43188  
umf@telia.com
 
 
 

Räknare
Denna sida idag
Totalt: 5
unika: 5

Denna sidan någonsin...
Totalt: 11744
unika: 7829

Webbplats...
Totalt: 17174
unika: 11213
onsdag 27 augusti 2014
Vad göra åt soporna? 27 aug. 2014

Sopproblem har engagerat radion.

 Det är bra men som vanligt saknas lösningar på problemen. Sopor är ju bara ett tecken på att något är fel. Och här kommer några tips om hur man kan lösa problemen. 

För det första är ju förpackningar problem. 
Att vi har så mycket förpackningar beror ju på att någon tjänar pengar på att tillverka dem. 
Om vi återgick till att använda mer returförpackningar, sålde mer varor i lösvikt etc. så kan vi gör något åt problemet. 
Men förpackningsidustrin har starka lobbingorganisationer. 
När “Stålkossan” lancerades för många år sedan så lobbades det intensivt mot att det skulle vara ohygienisk. 
Konsumenterna skulle nämligen använda egen mjölkflaska och hämta mjölk i butiken. 
Om inte flaskan blev ordentligt diskad så var det ju ohygieniskt. (dessutom gick det inte åt några mjölkkartonger) 
Det finns butiker inom miljörörelsen som säljer varor i lösvikt ex. vis Kooperativet Fram i Göteborg. Och Slåttergubben i Skattungbyn
Fram har nu verkat i gissningsvis 30 år och kunderna gillar butiken. 
Att de dessutom har varor som är odlade utan gifter etc, gillas av kundkretsen.


För det andra: Om man återanvänder mer, lagar kläder, skor etc så blir det mindre sopor. 
Förr klippte man mattrasor av textielier och vävde vacka trasmattor, det var det sista innan textilierna hade tjänat ut.

Det var ett reportage om att det var så nedskräpat vid återvinningsstationerna. 
Det kunde man lösa genom att ha någon hjälpsam person som alltid var på plats. De kunde lämpligen ha en liten byssja att hålla till i när det blev kallt. 
Som jämförelse kan nämnas att offentliga toaletter vid motorvägarna i Tyskland ofta har en person som ständigt städar. 
Man lägger gärna några mynt på ett fat där för att visa sin uppskattning. 
Detta enkla jobb ger arbete till vem som helst. 
Kan ju vara ett Fas 3 jobb om nu inte folk skäms för att ta sådana jobb.

Göran NK Torin (författare till boken Konsten att leva billigt och må bra)
Postad av Göran den onsdag 27 augusti 2014 - 16:50:20 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
söndag 24 augusti 2014
Klimathotet

 
Klimathotet är inte längre avlägset. 
Det sker här och nu. 
Extrema väder blir allt vanligare. 
Forskarna har länge varnat för att ett varmare klimat leder till mer extremväder.
Mot bakgrund av de klimatrelaterade extremväder som dominerat under sommaren kommer Miljöpartiet att lägga om delar av valkampanjen, och tydligare lyfta fram de effekter av ett varmare klimat som nu ser.
Vi utmanar Fredrik Reinfeldt på en valdebatt om klimathotet. 
Var som helst, och när som helst.

Kommentar.
Detta kommer oss i Orsa att tänka på byggandet i kvarteret Måsen:

Den 25 juli 2007 reserverade sig Miljöpartiet i kommunfullmäktige, Orsa, mot beslutet att bebygga kvarteret Måsen. 
Översvämningsrisken 
Räddningsverket har varnat för allt fler översvämningar till följd av ett varmare klimat. 
I princip ligger hela det centrala Orsa inom ett område som kan bli utsatt för högt vattenstånd. 
Översvämningen 1985 lade stora delar av marken under vatten. 
Marginalen vid kvarteret Måsen är endast en knapp meter. 
Detta värde är satt utifrån dagens kunskaper, men i framtiden kan det bli än värre.
Postad av Göran den söndag 24 augusti 2014 - 14:28:16 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
lördag 23 augusti 2014
Vi vill stödja besöksnäringen och våra lokala företag!

Svar på insändare MT 2014-08-18
  ”Miljöpartiet går inte att lita på…..” 

”Ja, Vem i hela världen kan man lita på..?”

Vem kan man lita på i dessa valtider?
 Ja, inte signaturen ”En välfärdsarbetare” i alla fall, när det gäller beskrivningen av miljöpartiets politik. 
Men tackar för möjligheten att tillrättalägga vissa vanföreställningar och direkta felaktigheter. 

Vi vill inte urholka välfärden – snarare förbättra den! I ett samhälle där allt fler far illa måste vi hitta vägar där utvecklingen styrs av en bredare syn på livskvalitet än att bara ha traditionell ekonomisk tillväxt som mått på hur vi ”färdas väl” genom livet. 

Vi vill inte lagstadga om 6 timmars arbetsdag
Vi vill, i första hand, ge möjlighet till 35 timmars arbetsvecka, men för att finansiera det behöver fler människor komma i arbete. 
Det är inte rimligt att vissa arbetar så mycket att de får skador av det medan andra står helt utanför arbetsmarknaden mot sin vilja. 

Vi vill stödja besöksnäringen och våra lokala företag! 
Siljans Schakt och Kåhlens kommer inte att drabbas av en km-skatt på 2,50 kr. 
Lastbilsskatten är utformad så att den inte ska drabba företag i glesbygd, där det inte finns alternativa transportmöjligheter. 
Lastbilsskatten kommer att gynna konkurrenskraften för svenska åkeriföretag och stöds också av Transportarbetarförbundet. 
Våra företag kommer däremot att få stöd vid nyanställningar med sänkt arbetsgivaravgift på 76 000 kr och med samma belopp kommer egenavgifterna att sänkas.    
Dessa frågor beslutas på riksnivå men har naturligtvis påverkan på oss lokalt i Orsa. 
När det gäller frågor som vi kan vara med och påverka så prioriterar vi Miljö- och klimatfrågor, Skolan och Äldreomsorgen. 

Jan Segerstedt, Miljöpartiet de gröna, Orsa.                                                                                                    ”En annan välfärdsarbetare” 
Postad av Göran den lördag 23 augusti 2014 - 13:43:43 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
fredag 15 augusti 2014
 Vårt lokala valprogram 2014
Göran På fredag 15 augusti 2014 - 07:57:55 | Läs/Posta kommentar: 0
lördag 09 augusti 2014
Resistenta bakterier hälsohot- Dagens Nyheter 2 juli 2014

Resistenta bakterier hälsohot 

Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. 
Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör. 


Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. 
Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör. 
Maten är en fråga som rör oss alla. 
För många av oss är det ett intresse att laga mat, och njuta av en middag med familj och vänner. 
För oss föräldrar är det en daglig fråga om att barnet får i sig tillräckligt av allt som en växande kropp behöver. Inom idrotten och äldreomsorgen är bra mat helt avgörande för prestationen och hälsan. 
I skolan är det viktigt för barnens möjligheter att lära. 
För bonden och kocken är maten ett arbete och en stolthet. 
Maten är också en politisk fråga. 
Rapporterna om hur grisar behandlas i Danmark och om antibiotikaresistens i danskt fläskkött gjorde maten till en huvudfråga i EU-valet. 

Detta engagemang för bra mat vill vi gröna bära vidare till valet i september. 
I affären är vi många som väljer miljövänligt och ställer krav på matens kvalitet. 
Vi är beredda att betala några kronor extra för att veta att maten är ekologisk och producerad med hänsyn till djuren. 
Men i skolor och äldreboenden serveras ofta mat som är tillverkad under villkor vi inte accepterar i Sverige, och som är transporterad över halva Europa eller ännu längre. 
Det kan inte vara okej. 
På köttbitarna i affären kan vi läsa var maten kommer ifrån, men när köttet stoppas in i en korv eller lasagne får vi som konsumenter plötsligt inte veta något längre. 
Denna brist på information hindrar oss konsumenter att göra medvetna val. 
Det miljövänliga och lokala är i dag ofta dyrare än konventionellt och importerat. Det beror på att sämre produktion och transporter inte står för sina miljökostnader och subventioneras. 
Det ska inte behöva vara en fråga om storleken på plånboken om man kan köpa bra mat. 
I många länder används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. 
Djuren hålls i så dåliga miljöer att de behöver pumpas med antibiotika för att inte bli sjuka. 
Utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är i dag ett av de största hälsohoten. Varje år dör 25?000 européer av antibiotikaresistens. 
Sveriges bönder har tagit stora steg för att bli kvitt slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Då ska ju inte Sverige genom sin upphandling av mat till skolor och äldreboenden stödja just den produktion vi lyckats lämna här. 
Därför kräver Miljöpartiet nu: 1 Fullständig ursprungsmärkning. 
Vi gröna har länge drivit på, tyvärr ibland mot den svenska alliansregeringen, för ett EU-regelverk som innebär att allt vi köper i affären ska vara ursprungsmärkt, också processade varor som korv eller lasagne. 
Läs hela artikeln, klicka här!

Postad av Göran den lördag 09 augusti 2014 - 07:47:07 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Gå till sidan       >>  
Nyhetskategorier
 
Vi finns på Facebook

Vi finns på Facebook 
Möten hösten 2014

 
Möten hösten 2014
tid 18.30
För medlemmar och sympatisörer

 
Måndag 27 Oktober
Måndag 17 November
Måndag 8 December


Plats: Ulla Myrström, 
Stenbergsv. 19. 
tel: 431 88 
Kontakta Miljöpartiet

maskros_4309.jpg
Miljöpartiet i Orsa

Ulla Myrström-Faleij
Stenbergsv. 19,  794 33 Orsa
Tel 0250-43188

Epost till Ulla

Bli medlem !
Kom med i den gröna rörelsen, bli medlem i Miljöpartiet de Gröna!

Vi arbetar aktivt i kommuner, landsting, riksdagen och EU-parlamentet. Och vi behöver bli fler!
Som medlem får du vår medlemstidning Grönt som utkommer med fem nummer per år samt information från din kommun- och regionavdelning. Du får tillgång till vårt debattforum och kan delta i våra nätverk.

Du som blir medlem för första gången betalar 50 kronor i medlemsavgift. Därefter betalar du ordinarie avgift. Den varierar mellan 120 och 220 beroende på vilken kommun du bor i.
Klicka här!

Bli medlem i Grön Ungdom


Att bli medlem i Grön Ungdom kostar 60 kr. Är du under 27 år blir du automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!

Bli medlem i Gröna Studenter

Att bli medlem i Gröna Studenter kostar 20 kr första året och 75 kr därefter. Du blir automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!
Länka till oss
Länka till oss
Trädforum
mystiska.jpg
Intressanta sajter !

LEVABILLIGT.jpg

Denna sajt drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL Licensen.

e107.v4 tema av jalist