Huvudmeny
bullet Länkar
MP i kommunen

Jan Segerstedt
ledamot i kommunfullmäktige, 
valberedningen, 
kommunstyrelsen, 
socialutskottet, 
FINSAM  
samt ersättare i KSAu.
Ordförande i Landstingets 
samverkansberedning POLSAM 
samt ersättare i 
Tandvårdsnämnden, Landstinget.
072-73 408 20
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
 
Ulla Myrström 
ersättare i kommunfullmäktige 
0250-431 88 
umf@telia.com  

Irene Westergaard 
Mora-Orsa Miljönämnd   
Ordinarie ledamot  
0250-422 32
Har ej epost, Ring i stället.    

Olle Bengtson
ersättare i kommunfullmäktige
och nämndeman.
olle_bengtson@yahoo.se
073-1840225

Carina Gillgren
ersättare i Oreälvens kraft AB. 
0250 - 55 12 64 
gillgrencarina@gmail.com  

Nouredin Bin Abdull
ersättare i valnämnden. 
076-035 32 00.
 
MP-Orsa i Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan fullmäktige
Olle Bengtson
0250-551122
olle_bengtson@yahoo.se

Ulla Myrström
0250-43188
umf@telia.

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20

Kyrkorådet
Jan Segerstedt
 jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström (ordinarie)
0250-43188
umf@telia.com

Kyrkomötet samt
Stiftsfullmäktige

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström(ordinarie)
Räknare
Denna sida idag
Totalt: 1
unika: 1

Denna sidan någonsin...
Totalt: 20769
unika: 12617

Webbplats...
Totalt: 30628
unika: 18129
Möten 2016 hösten

 
Möten 2016
HÖSTEN

7 sept kl. 18.30   hos Ulla Myrström, Stenbergsv. 19  Tel: 431 88
INSTÄLLT!
19 okt kl. 18.30   
hos Ulla Myrström, Stenbergsv. 19  Tel: 431 88
INSTÄLLT!
2 nov  kl 18,30 hos Ulla Myrström, Stenbergsv. 19  Tel: 431 88
INSTÄLLT!

Nu blir nästa möte den 17 november kl. 17 på KOMMUNHUSET. 
Glöm alla andra datum det blir detta som gäller.
Väl mött!
fredag 21 oktober 2011
Nationalparksplanen - Naturvårdsverket

Regionala pressmeddelanden nationalparksplanen från Naturvårdsverket

Koppångens vildmark

Koppångens vildmark ingår i nya nationalparksplanen Ett av Sveriges mest värdefulla myrlandskap finns i Koppången, Orsa kommun. Därför ingår området i Naturvårdsverkets nya långsiktiga nationalparksplan. Koppången finns dock inte med i genomförandeplanen för de närmaste fem åren. 


Nationalparksplanen omfattar totalt 13 nya parker och utvidgning av 7 av de 28 befintliga. Det är alla områden med dokumenterat höga naturvärden som har sådan klass att de platsar som nationalparker i enlighet med internationella krav. Naturvårdsverket har tagit ett nytt grepp i planeringen för nationalparker. Vid sidan av en ny långsiktig plan har vi gjort en särskild genomförandeplan där vi listar prioriterade områden för den närmaste 5 års-perioden. Där ingår 7 nya parker och utvidgning av lika många. I genomförandeplanen ingår också en utförlig beskrivning av processen vid bildande av nationalparker. 


– Koppången finns inte med i genomförandeplanen. I den finns främst områden som kommit långt i planeringen, där vi har lokalt och regionalt stöd och markfrågorna är i det närmaste lösta, förklarar Bo Lundin, chef för Områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket. 

Naturvärdena i Koppången Koppången är en vacker, varierad vildmark, som ändå är lättillgänglig och attraktiv för friluftsliv och vintersport. Större delen av området är idag naturreservat och ägs av Naturvårdsverket. 

– Det finns få högklassiga myrlandskap i nationalparksnätet och därför är Koppången intressant. Här finns också artrika skogar. Området är storslaget och attraktivt för besökare, säger Rolf Löfgren, handläggare på Naturvårdsverket. 

Utveckling av en bygd Nationalpark är en kvalitetsstämpel på att ett område har biologiskt och geologiskt värdefull natur av mycket hög klass, ibland unik för Sverige och Europa. Det bidrar till att områdena blir kända som sevärdheter och antalet besökare ökar. 

– Att bilda en nationalpark innebär ett långsiktigt statligt åtagande att bevara, sköta och visa upp ett område. Det innebär satsningar för att ta emot besökare och det ger en trygghet för investeringar i naturturism och annan besöksnäring, säger Bo Lundin.

Fakta om nationalparker

Sverige var först i Europa att bilda nationalparker. 1909 bildades nio parker. 
100 års jubileet nästa år kommer att uppmärksammas. 
Regering och riksdag beslutar om att bilda nationalparker. 
Naturvårdsverket svarar för att bereda varje enskilt parkförslag i brett samråd med alla berörda. 
1989 infördes tydligare kriterier med koppling till Internationella Naturvårdsunionens regler. Nationalparker ska: 
•var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet 
•omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar •till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär 
•vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och intressanta sevärdheter 
•ha höga naturvärden 
•kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas.

Fotnot - Detta hände 2008
Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till nationalpark i Koppången. Kommunstyrelsens au föreslår att kommunen skall säga nej till förslaget att Koppången skall ingå i nationalparksplanen för Sverige. 
Socialdemokraterna lämnade ett förslag som centern instämde i, där man anför att det finne ett antal frågor kring bildandet av Nationalpark. 
Det går inte att se vilket mervärde en nationalpark skulle ha idag. 
Det går inte heller att från början få svar på en del viktiga frågor, t ex om vad ett bildande av parken skulle innebära för jakten. 
Av de remisssvar som inkommit är Naturskyddsföreningen odelat positiva till bildandet av Nationalpark Jägarförbundet i Dalarna, Orsakretsen av Jägarförbundet Orsa jaktvårdskrets, Oljonsbyns vvo, Slättbergs bysamfälligheter och Slättbergs viltvårdsområde och Jägarnas riksförbund är negativa. 
Orsa Byaråd vill ha svar på fler frågor, Orsa besparingsskog är tveksamma medan LRF och Polarhundklubben är försiktigt positiva under vissa förutsättningar.
-----------
Miljöpartiet i Orsa ansåg att en nationalpark blir bra för kommunens besöksnäring.
Postad av Göran den fredag 21 oktober 2011 - 08:40:35 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Miljöpartister i Svenska Kyrkan

Välkommen till Miljöpartister i Svenska kyrkan
Vill du påverka Svenska kyrkan i grön riktning?
Vi söker nya medlemmar inför kyrkovalet 2017.
Vi ställer upp i alla stift till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige samt Kyrkoråd.

Kontakta oss:
info.riks@mpsk.se
eller terence.hongslo@gmail.com

Miljöpartister i Svenska kyrkan riks har årsmöte.

Här kan du läsa vad våra ledamöter i Kyrkomötet har skrivit för motioner till Kyrkomötet 2015.

Valresultat i kyrkovalet 2013
Vi är glada för ett bra valresultat där vi ökade mandaten i Kyrkomötet med 50 %, från 8 till 12 mandat.
I många stift ökade mandaten i stiftsfullmäktige med 50 % och vi har ställt upp i många pastorat och församlingar lokalt där vi i vissa fall ökat våra mandat med 150 %.

Se slutgiltiga valresultatet i Kyrkovalet 2013 här

Läs vårt kyrkopolitiska program och valplattform här


http://www.mpsk.se/
Vi finns på Facebook

Vi finns på Facebook 
Kontakta Miljöpartiet

maskros_4309.jpg
Miljöpartiet i Orsa

Ulla Myrström-Faleij
Stenbergsv. 19,  794 33 Orsa
Tel 0250-43188

Epost till Ulla

Bli medlem !
Kom med i den gröna rörelsen, bli medlem i Miljöpartiet de Gröna!

Vi arbetar aktivt i kommuner, landsting, riksdagen och EU-parlamentet. Och vi behöver bli fler!
Som medlem får du vår medlemstidning Grönt som utkommer med fem nummer per år samt information från din kommun- och regionavdelning. Du får tillgång till vårt debattforum och kan delta i våra nätverk.

Du som blir medlem för första gången betalar 50 kronor i medlemsavgift. Därefter betalar du ordinarie avgift. Den varierar mellan 120 och 220 beroende på vilken kommun du bor i.
Klicka här!

Bli medlem i Grön Ungdom


Att bli medlem i Grön Ungdom kostar 60 kr. Är du under 27 år blir du automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!

Bli medlem i Gröna Studenter

Att bli medlem i Gröna Studenter kostar 20 kr första året och 75 kr därefter. Du blir automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!
Länka till oss
Länka till oss
Intressanta sajter !

LEVABILLIGT.jpg

Trädforum
mystiska.jpg
Denna sajt drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL Licensen.

e107.v4 tema av jalist