Huvudmeny
bullet Länkar
MP i kommunen

Barn- och utbildningsnämnden   
Jan Segerstedt 
Ersättare

Kommunfullmäktige   
Ulla Faleij-Myrström 
Ordinarie ledamot  
0250-431 88 
umf@telia.com  

Irene Westergaard 
Ersättare  0250-422 32  


Mora-Orsa Miljönämnd  
Irene Westergaard 
Ordinarie ledamot  0250-422 32  
   
Valnämnde
Jan Segerstedt 
Ersättare 
  
Orsa Bostäder AB   
 
Ulla Myrström 
Ersättare 
0250-431 88  
umf@telia.com     

Orsa Lokaler AB   
Ulla Myrström 
Ersättare  
0250-431 88  
umf@telia.com   

Orsa Vatten och Avfall AB   
Olle Bengtson 
0250-55 11 22  
olle_bengtson@yahoo.se    

Nämndemän  
 Olle Bengtson  
0250-55 11 22 
 olle_bengtson@yahoo.se  

---------------------------------

Svenska Kyrkan fullmäktige
Olle Bengtson 
0250-551122  
olle_bengtson@yahoo.se

Ulla Myrström-Faleij
0250-43188 
umf@telia.

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20

Kyrkorådet
Jan Segerstedt
 jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström-Faleij  (ersättare)
0250-43188  
umf@telia.com

Kyrkomötet samt
Stiftsfullmäktige

Jan Segerstedt
jan.segerstedt@svenskakyrkan.se
072-73 408 20
Ulla Myrström-Faleij (ersättare)
 
Räknare
Denna sida idag
Totalt: 2
unika: 1

Denna sidan någonsin...
Totalt: 12420
unika: 8186

Webbplats...
Totalt: 18137
unika: 11698
fredag 21 oktober 2011
Nationalparksplanen - Naturvårdsverket

Regionala pressmeddelanden nationalparksplanen från Naturvårdsverket

Koppångens vildmark

Koppångens vildmark ingår i nya nationalparksplanen Ett av Sveriges mest värdefulla myrlandskap finns i Koppången, Orsa kommun. Därför ingår området i Naturvårdsverkets nya långsiktiga nationalparksplan. Koppången finns dock inte med i genomförandeplanen för de närmaste fem åren. 


Nationalparksplanen omfattar totalt 13 nya parker och utvidgning av 7 av de 28 befintliga. Det är alla områden med dokumenterat höga naturvärden som har sådan klass att de platsar som nationalparker i enlighet med internationella krav. Naturvårdsverket har tagit ett nytt grepp i planeringen för nationalparker. Vid sidan av en ny långsiktig plan har vi gjort en särskild genomförandeplan där vi listar prioriterade områden för den närmaste 5 års-perioden. Där ingår 7 nya parker och utvidgning av lika många. I genomförandeplanen ingår också en utförlig beskrivning av processen vid bildande av nationalparker. 


– Koppången finns inte med i genomförandeplanen. I den finns främst områden som kommit långt i planeringen, där vi har lokalt och regionalt stöd och markfrågorna är i det närmaste lösta, förklarar Bo Lundin, chef för Områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket. 

Naturvärdena i Koppången Koppången är en vacker, varierad vildmark, som ändå är lättillgänglig och attraktiv för friluftsliv och vintersport. Större delen av området är idag naturreservat och ägs av Naturvårdsverket. 

– Det finns få högklassiga myrlandskap i nationalparksnätet och därför är Koppången intressant. Här finns också artrika skogar. Området är storslaget och attraktivt för besökare, säger Rolf Löfgren, handläggare på Naturvårdsverket. 

Utveckling av en bygd Nationalpark är en kvalitetsstämpel på att ett område har biologiskt och geologiskt värdefull natur av mycket hög klass, ibland unik för Sverige och Europa. Det bidrar till att områdena blir kända som sevärdheter och antalet besökare ökar. 

– Att bilda en nationalpark innebär ett långsiktigt statligt åtagande att bevara, sköta och visa upp ett område. Det innebär satsningar för att ta emot besökare och det ger en trygghet för investeringar i naturturism och annan besöksnäring, säger Bo Lundin.

Fakta om nationalparker

Sverige var först i Europa att bilda nationalparker. 1909 bildades nio parker. 
100 års jubileet nästa år kommer att uppmärksammas. 
Regering och riksdag beslutar om att bilda nationalparker. 
Naturvårdsverket svarar för att bereda varje enskilt parkförslag i brett samråd med alla berörda. 
1989 infördes tydligare kriterier med koppling till Internationella Naturvårdsunionens regler. Nationalparker ska: 
•var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet 
•omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar •till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär 
•vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och intressanta sevärdheter 
•ha höga naturvärden 
•kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas.

Fotnot - Detta hände 2008
Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till nationalpark i Koppången. Kommunstyrelsens au föreslår att kommunen skall säga nej till förslaget att Koppången skall ingå i nationalparksplanen för Sverige. 
Socialdemokraterna lämnade ett förslag som centern instämde i, där man anför att det finne ett antal frågor kring bildandet av Nationalpark. 
Det går inte att se vilket mervärde en nationalpark skulle ha idag. 
Det går inte heller att från början få svar på en del viktiga frågor, t ex om vad ett bildande av parken skulle innebära för jakten. 
Av de remisssvar som inkommit är Naturskyddsföreningen odelat positiva till bildandet av Nationalpark Jägarförbundet i Dalarna, Orsakretsen av Jägarförbundet Orsa jaktvårdskrets, Oljonsbyns vvo, Slättbergs bysamfälligheter och Slättbergs viltvårdsområde och Jägarnas riksförbund är negativa. 
Orsa Byaråd vill ha svar på fler frågor, Orsa besparingsskog är tveksamma medan LRF och Polarhundklubben är försiktigt positiva under vissa förutsättningar.
-----------
Miljöpartiet i Orsa ansåg att en nationalpark blir bra för kommunens besöksnäring.
Postad av Göran den fredag 21 oktober 2011 - 08:40:35 | Läs/Posta kommentar: 0 |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Nyhetskategorier
 
Vi finns på Facebook

Vi finns på Facebook 
Möten hösten 2014

 
Möten hösten 2014
tid 18.30
För medlemmar och sympatisörer

 
Måndag 27 Oktober
Måndag 17 November
Måndag 8 December


Plats: Ulla Myrström, 
Stenbergsv. 19. 
tel: 431 88 
Kontakta Miljöpartiet

maskros_4309.jpg
Miljöpartiet i Orsa

Ulla Myrström-Faleij
Stenbergsv. 19,  794 33 Orsa
Tel 0250-43188

Epost till Ulla

Bli medlem !
Kom med i den gröna rörelsen, bli medlem i Miljöpartiet de Gröna!

Vi arbetar aktivt i kommuner, landsting, riksdagen och EU-parlamentet. Och vi behöver bli fler!
Som medlem får du vår medlemstidning Grönt som utkommer med fem nummer per år samt information från din kommun- och regionavdelning. Du får tillgång till vårt debattforum och kan delta i våra nätverk.

Du som blir medlem för första gången betalar 50 kronor i medlemsavgift. Därefter betalar du ordinarie avgift. Den varierar mellan 120 och 220 beroende på vilken kommun du bor i.
Klicka här!

Bli medlem i Grön Ungdom


Att bli medlem i Grön Ungdom kostar 60 kr. Är du under 27 år blir du automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!

Bli medlem i Gröna Studenter

Att bli medlem i Gröna Studenter kostar 20 kr första året och 75 kr därefter. Du blir automatiskt medlem i Miljöpartiet de Gröna.
Klicka här!
Länka till oss
Länka till oss
Trädforum
mystiska.jpg
Intressanta sajter !

LEVABILLIGT.jpg

Denna sajt drivs av e107, som distribueras under villkoren i GNU GPL Licensen.

e107.v4 tema av jalist